Representation

 

SFP:s representation i Larsmo kommunfullmäktige 2013-2016:

Curt Björkskog
Sigvald Brännbacka
Eivor Ekstrand
Andreas Hjulfors
Ulf Holgers
Karita Nynäs
Ulf Stenman
Emily Sundqvist
Leif Svenfelt
Marlene Sämskar
Olav Vikström

 

SFP:s representation i Larsmo kommunstyrelse 2015-2016:

Medlem                       Ersättare

Ulf Stenman, ordf        Olav Vikström
Karita Nynäs                Vesa Peltola
Ulf Holgers                   Bengt Björkskog
Åsa Björkman               Marléne Sämskar