Möten

Gruppmöte inför måndagens fullmäktigemöte hålls på TORSDAG 2.2.2017 kl. 18, efter styrelsens möte. Plats: kommungården. Bra tillfälle också för nya kandidater att komma med och bekanta sig med fullmäktigearbetet.

 


 

 

 


 

Extrainsatt gruppmöte 22.9.2016 kl 19.00 i fullmäktigesalen under rubriken "Larsmos skatt och budget 2017". Alla med!


 

 

GRUPP- OCH MEDLEMSMÖTE MÅ 16.5.2016 KL 18.00 I KOMMUNGÅRDEN.


 

 

Grupp- och medlemsmöte måndag 30.11.2015 kl 18.00 på kommungården.

 

MEDLEMS- OCH STYRELSETRÄFF

Måndagen den 9.11.2015 kl 18.00 på kommungården.

 

 

MEDLEMS- OCH STYRELSETRÄFF

Måndagen den 8.6.2015 kl 20.00 på Strandis.

Sammanfattning av partidagarna mm.

 

 

TALKO INFÖR PARTIDAGEN

Torsdagen den 4.6.2015 kl 18.00 på Cronhjelmsskolan.

OCH

Fredagen den 5.6.2015 kl 15.00 på Cronhjelmskolan.

 

GRUPP- och MEDLEMSTRÄFF

Måndagen den 18.5.2015 kl 19.00 i Kommungården. ALLA MED!

STYRELSEMÖTE hålls före gruppmötet kl 18.30.

 

GRUPP- och MEDLEMSTRÄFF

Måndagen den 27.4.2015 kl 18.00 i Kommungården. OBSERVERA TIDEN!

 

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Tisdagen den 24.3.2015 kl 18.00 i kommungården.

 

ÅRSMÖTE OCH VALDEBATT 16.3.2015

Måndagen den 16.3.2015 fr. kl 18.00 på föreningsgården Solstrand, Västerbyvägen 20 i Larsmo.

Årsmöte kl 18.00.

Valdebatt från kl. 19.00.
Följande kandidater meddelat att de medverkar: Anna-Maja Henriksson, Lars-Erik Gästgivars, Bo-Göran Åstrand, Rurik Ahlberg, Anna-Kajsa Blomqvist och Joakim Strand.

Kaffeservering.

VÄLKOMNA!

Styrelsen

 

Sfp i Larsmo r.f:s styrelsemöte 24.2.2015

Styrelsemöte den 24.2.2015 kl 18.00 i kommungården. Bokslut, budget mm.

 

Gruppmöte 16.2.2015

Gruppmöte inför fullmäktigemötet som flyttats till den 18.2.2014 hålls måndagen den 16.2.2015 kl 18.00 i kommungården. ALLA MED!

 

Gruppmöte 4.2.2015

Följande gruppmöte inför fullmäktigemötet den 9.2.2015 hålls onsdagen den 4.2.2015 i kommungården. ALLA MED!