Bli medlem och påverka!

 

Som medlem kan du delta i partiets gruppmöten, ställa upp i val och på andra sätt engagera dig i politiken. 

Årsmötet 2015 fastställde medlemsavgiften till 15 euro.

Du är viktig för oss och vi uppskattar din insats oberoende om du är stödande medlem eller aktiv.

Kontakta föreningens ordförande Curt Björkskog på tel 040 5539359 eller per e-post curt.bjorkskog(a)larsmo.fi eller kassör Åsa Björkman på tel 050 5356087 eller per e-post asa.bjorkman(a)larsmo.fi.